Διοικητικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων;

Ιάκωβος Γ. Μαθιουδάκης, Λέκτορας Διοικητικού Δικαίου, Δικηγόρος

Η μελέτη, που ακολουθεί, επιχειρεί να συμβάλει στον προβληματισμό σχετικά με τη νομική δυνατότητα των διοικητικών οργάνων να ελέγχουν τη συνταγματικότητα των νόμων κατασταλτικά, να προβαίνουν επομένως και αυτά πέραν των δικαστηρίων σε έλεγχο συνταγματικότητας και πιθανόν να μην εφαρμόζουν διάταξη νόμου την οποία κρινουν ως αντίθετη προς το Σύνταγμα.

One thought on “Διοικητικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων;

  1. Pingback: 03. Διακρίσεις ελέγχου συνταγματικότητας | Λίνα Παπαδοπούλου

Comments are closed.