Η νομική έννοια της ‘οικογένειας’ και τα ομόφυλα ζευγάρια: μαθήματα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η ελληνική νομοθεσία, νομολογία και η κρατούσα θεωρία αποκλείουν ότι τα ομόφυλα ζευγάρια μπορεί να έχουν οικογενειακή ζωή. Τη στάση αυτή είχε μέχρι πρόσφατα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την άλλαξε σε πρόσφατες αποφάσεις του. Κύρια θέση της μελέτης είναι ότι αντίστοιχα πρέπει να επεκταθεί η νομική έννοια της 'οικογενειακής ζωής' και στην ελληνική έννομη τάξη.

[προδημοσίευση από τον Τιμητικό Τόμο Ε. Κουνουγέρη- Μανωλεδάκη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2015, υπό έκδοση]