Το φαινόμενο των κυβερνητικών πράξεων και οι προβολές του στο διεθνές δίκαιο

Ιωάννα Πέρβου, Φοιτήτρια Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (Δ.Π.Θ.), LL.M. (Cantab), MBA (ACT)

Το φαινόμενο των κυβερνητικών πράξεων επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή τις πολεμικές επανορθώσεις για τη σφαγή του Διστόμου. Η παρούσα μελέτη εξετάζει το φαινόμενο των κυβερνητικών πράξεων εστιάζοντας στην ελληνική έννομη τάξη και θεωρία. Περαιτέρω, αναλύει τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στέκεται ιδιαίτερα στην εκτέλεση κατά αλλοδαπού δημοσίου και ερευνά τη σχέση που αναπτύσσουν οι κυβερνητικές πράξεις με το θεσμό της δικαιοδοτικής ασυλίας κρατών, επιχειρώντας έτσι να καταδείξει τη βαρύτητά τους στη διαμόρφωση κρατικής πρακτικής.

Ιωάννα Πέρβου, Φοιτήτρια Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (Δ.Π.Θ.) (Υπότροφος Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»), LL.M. (Cantab), MBA (ACT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 4 =