ΣτΕ 3354/2013 (Ολομ): αντισυνταγματική η αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα υπαλλήλων

Με την απόφαση της Ολομέλειάς του 3354/2013 (27.09.2013) το ΣτΕ ακύρωσε την προσβαλλόμενη την ΔΙΔΑΔ/Φ. 2614/756/οικ. 21872/4.11.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (φ. Β΄ 2619/8.11.2011) κατά το μέρος που αυτή περιέχει ρυθμίσεις για την αυτοδίκαιη απόλυση και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα υπαλλήλων, επειδή οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 που αποτελούν έρεισμα της προσβαλλόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και αφορούν την αυτοδίκαιη απόλυση υπαλλήλων αμέσως ή αφού τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, με συνέπεια την κατάργηση των οργανικών θέσεων τις οποίες κατείχαν οι υπάλληλοι αυτοί και την απομείωση αντίστοιχα του αριθμού των οργανικών θέσεων που προβλέπονται στους οικείους οργανισμούς, αντίκεινται στο συνταγματικό πλαίσιο που θεσπίζεται με το προπαρατεθέν άρθρο 103 καθώς και στην επίσης συνταγματικώς κατοχυρούμενη αρχή της ισότητας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + three =