Νέες δομές στη διοικητική δικαιοσύνη και αναθεώρηση των άρθρων 94 και 95 του Συντάγματος

Ιωάννης Συμεωνίδης, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Η διοικητική δικαιοσύνη, όπως την ξέρουμε σήμερα, δομήθηκε σύμφωνα με τις βασικές επιλογές του συνταγματικού νομοθέτη του 1975. Σαράντα χρόνια τώρα, παρά τις ραγδαίες αλλαγές που έγιναν στο δημόσιο χώρο και φυσικά είχαν τις επιπτώσεις τους και στη διοικητική δικαιοσύνη, δεν υπήρξε η παραμικρή συζήτηση για το αν οι δομές αυτές ανταποκρίθηκαν και σε ποιο βαθμό ή αν αντέχουν πλέον στο χρόνο. Δεν έγινε ποτέ μια συνολική αποτίμηση της κατάστασης ούτε ποτέ διαμορφώθηκε μια συνολική πρόταση. Το σημειώνουμε ως έλλειμμα στη λειτουργία των θεσμικών μας οργάνων. Διότι, όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου και λειτουργικού σχήματος για την απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης στη χώρα μας αποτελεί ευθύνη πρωτίστως της ίδιας της δικαστικής εξουσίας. … Οι καιροί όμως αλλάζουν και το σύστημα αυτό, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δέχθηκε ισχυρές πιέσεις και είναι άμεση ανάγκη να αναδιαρθρωθεί βάσει (και) μιας αναθεώρησης των άρθρων 94 και 95 του Συντάγματος.