Tag Archives: ανθρώπινα δικαιώματα

Παγκόσμια Ημέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Χαιρετισμός της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, στην Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Σήμερα είναι μία σπουδαία μέρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  Στις 10 Δεκεμβρίου του 1948 υπογράφηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ένα κείμενο με βαρύ ιστορικό και συμβολικό φορτίο για όλη την ανθρωπότητα που συνιστά την εμβληματική αφετηρία της μεταπολεμικής «εποχής των δικαιωμάτων». Στην ευγενή… Read More »

Το Άρθρο 15 της ΕΣΔΑ στη Σκιά του COVID-19: Κορωνοϊός και Παρέκκλιση σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης – Μια Πρώτη Προσέγγιση

Αριστείδης Τσάτσος, Dr.iur., LL.M., M.Sc., Δικηγόρος

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ικανός αριθμός κρατών – μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης προέβη σε επίκληση του άρθρου 15 της ΕΣΔΑ. Η παρούσα συμβολή επιχειρεί μια πρώτη προσέγγιση της διάταξης αυτής υπό την οπτική των μέτρων περιορισμού των κοινωνικών επαφών στα πλαίσια της μάχης κατά του κορωνοϊού εντός του συστήματος της ΕΣΔΑ. Ερωτάται: Ποια… Read More »

Άσυλο και σεξουαλικός προσανατολισμός: Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει μια νέα κατηγορία προσφύγων

Αθανάσιος Γ. Τάκης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου, Επιστημονικός συνεργάτης «Αρμενόπουλου»

Εβδομήντα οκτώ χώρες σε όλο τον κόσμο διώκουν ποινικά τις ερωτικές σχέσεις ατόμων του ιδίου φύλου και χιλιάδες ομοφυλόφιλοι, λεσβίες, αμφιφυλόφιλοι και διαφυλικοί αναζητούν κάθε χρόνο άσυλο μακριά από τις χώρες τους για να αποφύγουν τις διώξεις. Με την απόφαση της 7ης Νοεμβρίου 2013 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υποθέσεις C-199/12 έως C-201/12) έκρινε ότι… Read More »

Βιβλιοπαρουσίαση: Πέτρος Ι. Παραράς, Συνταγματικός πολιτισμός και δικαιώματα του ανθρώπου, Βιβλιοθήκη του Πολίτη, Αντ. Σάκκουλας: Αθήνα-Κομοτηνή 2011, σ. 234

Χριστίνα Ακριβοπούλου

Το αμφιλεγόμενο ζήτημα της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κατανόησής τους στο πλαίσιο επιμέρους συνταγματικών πολιτισμών συνιστούν τους δυο κεντρικούς άξονες του τελευταίου βιβλίου του Πέτρου Παραρά. Η ανάλυσή του δείχνει να εκκινεί από δύο βασικές πολιτικές και φιλοσοφικές διαισθήσεις, που αφορούν στην τεράστια αξία, αλλά και την επισφαλή θέση των δικαιωμάτων στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της ύστερης νεοτερικότητας. Από τη μια πλευρά, τα δικαιώματα αναδεικνύονται ως κομβικής σημασίας απελευθερωτικές κατακτήσεις του σύγχρονου δημοκρατικού πολιτισμού, ιδιαιτέρα μετά την ιστορική τους συνάντηση με το συνταγματισμό. Ταυτόχρονα, όμως, οι αναλύσεις του συγγραφέα διαποτίζονται από μια ανησυχία σχετικά με τη λειτουργία τους ως πρόσχημα για τη συγκάλυψη μορφών αυθαίρετης εξουσιαστικής πολιτικής. Κατά την άποψή του, η σύγχρονη θεωρία των δικαιωμάτων συμβάλλει σε αυτή την αμφίδρομη λειτουργία, στο βαθμό που προσχωρεί αβασάνιστα στην ιδέα της οικουμενικότητας των δικαιωμάτων, αποδεχόμενη ακόμη και τη δυνατότητα της βίαιης επιβολής τους. Όρος για την υπέρβαση της πιο πάνω τάσης αποτελεί, κατά τον συγγραφέα, η ακριβής οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των δικαιωμάτων έναντι του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των λαών και του σεβασμού της πολιτιστικής τους διαφορετικότητας. Μια οριοθέτηση που ο Λόγος περί οικουμενικότητας δεν επιχειρεί, διότι, εγκλωβισμένος σε ρομαντικές ουτοπίες, υποτιμά τη σημασία των ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών προϋποθέσεων ανάπτυξης του συστήματος των βασικών ελευθεριών. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ο Παραράς στο βιβλίο του ‘Συνταγματικός πολιτισμός και Δικαιώματα του Ανθρώπου’ αναλύει τα δικαιώματα ως συστατικά του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, του ιδιαίτερου δηλαδή ιστορικού παραδείγματος που τα γέννησε και ανέδειξε ως κατηγορίες της ελευθερίας.

Μεταχείριση αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα και Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ

ΕΔΔΑ, απόφαση της 21.1.2011, M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδος (Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης) με σημείωμα Βασίλη Κερασιώτη

Η κράτηση έστω και για λίγες ημέρες προσώπου που αιτείται άσυλο σε χώρο κράτησης που δεν ανταποκρίνεται στα στοιχειώδη επίπεδα ανθρώπινης αξιοπρέπειας συνιστά παραβίαση του αρ. 3 της ΕΣΔΑ. Εξίσου συνιστούν παραβίαση του αρ. 3 ΕΣΔΑ οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωσή τους. Τα δομικά ελαττώματα της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την πρακτική που ακολουθείται από τις ελληνικές αρχές συνιστούν παραβίαση του αρ. 13 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό προς το αρ. 3 ΕΣΔΑ. Η μεταφορά προσώπου που αιτείται άσυλο από άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά του κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ συνιστά παραβίαση του αρ. 3 ΕΣΔΑ από την πλευρά του κράτους μέλους που διατάσσει τη μεταφορά.

Ανθρώπινα δικαιώματα. Από το μύθο του φυσικού δικαίου στην ιδεολογία των ανθρωπιστικών επεμβάσεων

Παναγιώτης Μαντζούφας, Επ. Καθηγητής Νομικής στο Α.Π.Θ.

Εξετάζοντας τη χρήση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως νομιμοποιητικού επιχειρήματος για τη δικαιολόγηση ανθρωπιστικών επεμβάσεων στο εσωτερικό κρατών, ο Π. Μαντζούφας επιδιώκει να αναδείξει τη λειτουργία που επιτελούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων ανακατατάξεων.