Tag Archives: Βουλή

Μαριάνθη Γ. Καλυβιώτου, Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Συνταγματικό Πλαίσιο και Όρια, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα Α.Ε. 2017

Η μελέτη «Κοινοβουλευτικός έλεγχος: Συνταγματικό πλαίσιο και όρια» (έκτασης 466 σελίδων) πραγματεύεται διεξοδικά και με μεθοδικό τρόπο ζητήματα που αναφέρονται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τον οποίο μελετά αποκλειστικά ως συνταγματικό θεσμό. Επιχειρεί, ιδίως, να αναδείξει τη διάστασή του ως θεσμού σύμπραξης Βουλής και Κυβέρνησης, να καταδείξει τον δεσμευτικό χαρακτήρα των κανόνων που τον διέπουν και, εν… Read More »

Η καθιέρωση ανώτατου ορίου συνολικής βουλευτικής θητείας και η ενίσχυση της δημοκρατικής αρχής

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αν Καθ, Νομική Σχολή ΑΠΘ

(αναδημοσίευση από ΕΔΔΔ, Σεπτέμβριος 2013) Κατά τη συγγραφέα, η τροποποίηση του άρθρου 56 Συντ. και η θέσπιση κωλύματος που θα αποτρέπει την μακρόχρονη παραμονή ορισμένων προσώπων στην εξουσία, που θα διευκολύνει την ανανέωση του αντιπροσωπευτικού σώματος και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των μελών του από το εκλογικό σώμα, αποβάλλει υπό τις σημερινές συνθήκες τον περιοριστικό της… Read More »

Η ποινική ευθύνη των υπουργών

Σπυρίδων Β. Βλαχόπουλος Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
(Προδημοσίευση από το συλλογικό τόμο ‘Η πρόκληση της αναθεώρησης του Συντάγματος’, ΙΣΤΑΜΕ 2013)

Η ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 86 Συντ περί της ποινικής ευθύνης των Υπουργών, συγκεντρώνει τρία κύρια χαρακτηριστικά . Πρώτον , την άσκηση της ποινικής δίωξης από τη Βουλή, δεύτερον, την ειδική και σύντομη αποσβεστική προθεσμία που συνίσταται στο πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της επόμενης βουλευτικής περιόδου και , τρίτον , την εκδίκαση της υπόθεσης… Read More »

«Λιγότερη Βουλή!»: η προοπτική της προεδρικής δημοκρατίας

Τάκης Βιδάλης, Δρ Νομικής

Στο κείμενο που ακολουθεί υποστηρίζεται ότι η ενίσχυση της διακυβέρνησης και η απελευθέρωση της λήψης αποφάσεων δεν μπορεί να επιδιωχθεί, παρά με τον θεσμικό περιορισμό της Βουλής και την καθιέρωση της μεγαλύτερης δυνατής διάκρισης των λειτουργιών. Η άμεση ανάδειξη από το εκλογικό σώμα ενός δεύτερου πόλου διακυβέρνησης, από τον οποίον θα εξαρτάται αποκλειστικά η κυβέρνηση και η διοίκηση, θα είχε δύο συνέπειες α) την ισότιμη με τη Βουλή νομιμοποίηση ενός κέντρου διακυβέρνησης, κατ’ αρχήν θεσμικά προστατευμένου από την επιρροή πελατειακών συμφερόντων, και γι’ αυτό περισσότερο ευαίσθητου σε αυθεντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος και β) την απαλλαγή της ίδιας της Βουλής από ένα υπέρμετρο βάρος διακυβέρνησης, μια απαλλαγή που θα της επιτρέψει να αντιμετωπίσει και η ίδια τις πελατειακές πιέσεις. Αυτό θα ήταν ένα μοντέλο προεδρικής δημοκρατίας για την Ελλάδα, με κάποιες πιθανότητες επιτυχίας αρκεί να απαντώνται τα δυο ακόλουθα ερωτήματα: α) μπορεί να επιδιωχθεί θεσμικά, εν όψει του ισχύοντος Συντάγματος; και β) υπάρχουν δυνάμεις πρόθυμες και ικανές να αναλάβουν ένα τέτοιο εγχείρημα;

Σύνταγμα και Βουλή. Αυτονομία και ανέλεγκτο των εσωτερικών του σώματος, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη 2012

Γιώργος Γεραπετρίτης

Ποια είναι η έκταση και τα συνταγματικά όρια στην αυτονομία της Βουλής; Ποιος είναι ο έλεγχος που ασκείται κατά το Σύνταγμα και την πολιτική πρακτική στην τήρηση των κοινοβουλευτικών τύπων; Γιατί ο δικαστής απέχει από τον έλεγχο των περισσότερων από τους τύπους που το Σύνταγμα καθιερώνει στη διαδικασία παραγωγής των νόμων και πού οδηγεί η αποχή αυτή; Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα στα οποία φιλοδοξεί να απαντήσει η μελέτη. Οι απαντήσεις εκκινούν από το Σύνταγμα και την ερμηνεία του, αξιοποιούν τις συνταγματικές και νομολογιακές εξελίξεις στις αλλοδαπές έννομες τάξεις και καταλήγουν στη διαμόρφωση μιας πρότασης για την αυτονομία και το ανέλεγκτο των interna corporis της Βουλής στο ελληνικό δίκαιο. Η πρόταση αυτή καθίσταται ιδιαιτέρως επίκαιρη στις μέρες μας λόγω της υποβάθμισης των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, οι οποίες αγνοούνται, ενίοτε προκλητικά, από το αντιπροσωπευτικό σώμα. Ο δικαστικός έλεγχος αντισυνταγματικότητας, περιορισμένος ιστορικά στην Ελλάδα στο περιεχόμενο των νόμων, σε συνδυασμό με την έλλειψη οποιουδήποτε αποτελεσματικού ετεροελέγχου έναντι των διαδικασιών της Βουλής, την έχει καταστήσει κατά το μέρος αυτό legibus solutus. Εντούτοις, αυτονομία και ανέλεγκτο της Βουλής δεν συνιστούν θέσφατο, αλλά αρχές δομικά εντασσόμενες στο Σύνταγμά μας. Ο δε δικαστής οφείλει να διασφαλίσει την κανονιστικότητα του Συντάγματος και τη δικαιοκρατία επεκτείνοντας τον έλεγχό του στη βάση αυστηρών συνταγματικών αρχών.

Φρουροί των Βερσαλλιών;

Τάκης Βιδάλης, Δρ. Νομικής

Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας του διερωτάται μήπως μια αποδυνάμωση της νομιμοποίησης που διοχετεύεται σήμερα μονοσήμαντα προς τη Βουλή από το εκλογικό σώμα είναι αναγκαία, σε μια νέα αρχιτεκτονική του πολιτεύματος «μετά» τη μεταπολίτευση, ώστε να εξασφαλισθούν πραγματικά αντίβαρα και να απελευθερωθεί η διακυβέρνηση.