Tag Archives: ιδιωτικότητα

Ασφάλεια ή ιδιωτικός βίος;

Αικατερίνα Π​απανικολάου, ΔΝ, δικηγόρος και μέλος στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών

Στις 6 Οκτωβρίου, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (εφεξής: ΔΕΕ) εξέδωσε ακόμη μία απόφαση στο πεδίο προστασίας του ιδιωτικού βίου. Στον διαχρονικό ανταγωνισμό μεταξύ ασφάλειας και προστασίας του ιδιωτικού βίου, το ΔΕΕ υπενθύμισε και αυτή τη φορά, εμφατικά, την κρισιμότητα του διακυβεύματος, αναδιατύπωσε τους όρους του διλήμματος και επιχείρησε μια πιο εκλεπτυσμένη παράθεση των κριτηρίων… Read More »

Πανδημία και Ιδιωτικότητα

Σπύρος Κ. Τάσσης, Δικηγόρος, LLM

Οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες έχουν βάλει σε δοκιμασία όλους μας. Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες οι άνθρωποι, ειδικά του δυτικού κόσμου, βρισκόμαστε ενώπιον μίας τρομαχτικής απειλής που θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την ευμάρεια και την βολή της καθημερινότητας αλλά την ίδια μας την ύπαρξη. Παράλληλα, αντιμετωπίζουμε, με έναν… Read More »

Η προστασία προσωπικών δεδομένων σε περίοδο πανδημίας

Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Επικ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Δ.Ν. (Humboldt), M.P.H. (Harvard), M.Δ.Ε. (Ε.Κ.Π.Α.)

Περίληψη: Η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσφέρει ένα ασφαλές νομικό οπλοστάσιο για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Εάν στηριχθούμε σε βασικές αρχές επεξεργασίας δεδομένων και σεβαστούμε την αρχή της αναλογικότητας, η προστασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με άλλα συγκρουόμενα αγαθά, ακόμα και σε περιόδους κρίσεως. Κρίνεται, πάντως, ότι η πανδημία μας κάνει… Read More »

ΑΠΔΠΧ Γνωμοδότηση με αρ. 3 /2017: Δικηγόροι και POS

Επισυνάπτεται το κείμενο της Γνωμοδότησης Πηγή: http://www.dpa.gr/

Άννα Τσιφτσόγλου, Δημόσια Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα, εκδ Σάκκουλα 2015

με πρόλογο Σπυρίδωνα Ι. Φλογαϊτη, Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών. Οι αποκαλύψεις Snowden το 2013 σχετικά με τα σκάνδαλα μαζικής παρακολούθησης εκ μέρους της βρετανικής και αμερικανικής κυβέρνησης εξέθεσαν απροκάλυπτα δείγματα της νέας πραγματικότητας. Παγκόσμιο χαρακτηριστικό αυτής είναι η σταδιακή μετεξέλιξη του σύγχρονου κράτους σε κράτος παρακολούθησης. Παράλληλα, οι αποκαλύψεις έδειξαν πως το δίκαιο της… Read More »

Η ιδιωτικότητα του προσώπου μέσα από τη συνθετική αντίθεση δημόσιου-ιδιωτικού

Χριστίνα Μ. Ακριβοπούλου Ειδική Επιστήμονας ΔΠΘ, Μεταδιδακτορική Υπότροφος Αριστείας ΑΠΘ

Στη θεωρία και τη φιλοσοφία, η προσέγγιση της ιδιωτικότητας ως δικαιώματος με αρνητικό περιεχόμενο είναι εξαιρετικά συνηθισμένη. Στην ανάλυση της Hannah Arendt, η ιδιωτικότητα του οίκου γίνεται κατανοητή ως στέρηση του λόγου, της έκφρασης και των δικαιωμάτων της πόλεως. Στην ίδια συλλογιστική, η ρεαλιστική προσέγγιση του Richard Posner καταγράφει την ιδιωτικότητα ως το παραπέτασμα εκείνο… Read More »

Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή: Θεωρητικά και μεθοδολογικά θεμέλια

Χριστίνα Μ. Ακριβοπούλου Δ. Ν. Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμονας ΔΠΘ, Μεταδιδακτορική Υπότροφος Αριστείας ΑΠΘ

H μελέτη που ακολουθεί εξετάζει από τη σκοπιά της συνταγματικής θεωρίας τη μεθοδολογική και ερμηνευτική θεμελίωση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να ανατρέψει κλασικές στη διεθνή θεωρία προσεγγίσεις, οι οποίες αντιλαμβάνονται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, ως δικαίωμα αρνητικό και ατομιστικό επιχειρεί μια νέα θεμελίωσή του στο πλαίσιο τεσσάρων διακριτών,… Read More »

Ελευθερία του τύπου κατά ιδιωτικότητας: Οι υποθέσεις Mosley και Campbell ενώπιον του ΕΔΔΑ

Της Χ. Μ. Ακριβοπούλου

Στο άρθρο αυτό εξετάζεται η πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο ζήτημα της σύγκρουσης μεταξύ της ιδιωτικότητας δημοσίων προσώπων και ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ειδικότερα, εξετάζονται οι υποθέσεις Mosley και MGN Ltd κατά Ηνωμένου Βασιλείου (2011) και η επίδρασή τους στη βρετανική έννομη τάξη αλλά και στη νομολογία του ΕΔΔΑ. Όπως υποστηρίζεται, οι υποθέσεις αυτές συνιστούν μια τομή στην υψηλή προστασία που το ΕΔΔΑ παρέχει στην ελευθερία της έκφρασης (άρθρο 10 ΕΣΔΑ), η οποία οφείλεται στις νέες διακινδυνεύσεις που ο ψυχαγωγικός τύπος και οι paparazzi εγκυμονούν για την ιδιωτικότητα των δημοσίων προσώπων. Τέλος, αντί συμπεράσματος, προτείνονται πέντε θεμελιακές αρχές για τη στάθμιση μεταξύ ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου και ιδιωτικότητας, ειδικότερα στις περιπτώσεις δημοσίων προσώπων. Αναδημοσίευση από το περιοδικό ‘Το Σύνταγμα’ (ΤοΣ) 1/2011

Το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσα από το φακό του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή.

Χριστίνα Μ. Ακριβοπούλου

Το κείμενο που ακολουθεί συνιστά μια ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 9 Σ στο οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσα από το φακό της συνταγματικής προστασίας του δικαιώματος. Ειδικότερα, αναζητείται η ιδιαίτερη φύση του δικαιώματος, η κανονιστική θεμελίωση αλλά και το ουσιαστικό του περιεχόμενο. Όπως υποστηρίζεται, το δικαίωμα αυτό διαθέτει σύνθετη κανονιστικότητα, την οποία αντλεί από άλλα επιμέρους συνταγματικά δικαιώματα και ιδίως από το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, όπως αυτό αναγνωρίζεται στο άρθρο 9 §1 Σ.

Βιοπολιτική και βιομετρία

Παναγιώτης Μαντζούφας, Επ. Καθηγητής Νομικής στο Α.Π.Θ

Με αφορμή τα βιομετρικά δεδομένα που ενσωματώνονται σε ψηφιακή μορφή στα διαβατήρια νέου τύπου, ο Π. Μαντζούφας εξετάζει τη βιομετρία ως μια μορφή της σύγχρονης βιοπολιτικής και επισημαίνει τους σημαντικούς κινδύνους που συνεπάγεται τόσο για την ιδιωτική ζωή όσο και για την λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.