Tag Archives: Μεταπολίτευση

Αντώνης Μανιτάκης, Στο λυκόφως της μεταπολίτευσης (Κείμενα της συνταγματικής συγκυρίας. Πριν, κατά και μετά τα Μνημόνια), Επίκεντρο 2020

Βιβλιοπαρουσίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Κείμενα της συνταγματικής συγκυρίας, γραμμένα στο Λυκόφως της Μεταπολίτευσης. Άρθρα στον τύπο και μελέτες για τα εκφυλιστικά και παρακμιακά συμπτώματα του πολιτικού συστήματος, για τη ματαιοπονία των αναθεωρήσεων, αλλά και για την εντυπωσιακή, παρά την κρίση, ανθεκτικότητα του Συντάγματος. Ο ελληνικός συνταγματισμός συνομίλησε, εν μέσω Μνημονίων, αντιτέθηκε στο ρεύμα, με διαλλακτικότητα και ηπιότητα με τον… Read More »

Η ‘αλλαγή’ και η πολιτική των δικαιωμάτων: οικογένεια, πολιτικός γάμος, αμβλώσεις και εργασία

Χριστίνα Μ. Ακριβοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμονας ΔΠΘ

H  σύντομη παρουσίαση που ακολουθεί εξετάζει το πλαίσιο της περί δικαιωμάτων πολιτικής που ακολουθήθηκε τη δεκαετία του ’80 καθώς και τις σημασία της για την ανάδειξη του σύγχρονου κοινωνικού ρόλου της γυναίκας,  τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικογένειας, την ισότητα των φύλων και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Ειδικότερα, αναλύονται ο ν.  1250/1982 για την… Read More »

GREECE. THE SOVEREIGNTY OF THE DEBT, THE SOVEREIGNS OVER THE DEBTS AND SOME REFLECTIONS ON LAW

Yiannis Z. Drossos

” Το κείμενο, (στην παρούσα μορφή του ακόμη κείμενο εργασίας και συζήτησης) επιχειρεί να περιγράψει με διαγραμματικό τρόπο στιγμές και πτυχές της διαμορφωμένης και διαμορφωνόμενης πραγματικότητας της ελληνικής συμμετοχής στην διεθνή χρηματοπιστωτική κυρίως αλλά και γενικότερη κρίση. Περιγράφει συνοπτικά την πορεία -κυρίως μέσω των διαδοχικών κοινοτικών αποφάσεων και ιδρυομένων μηχανισμών στήριξης- προς τις δέσμες των μέτρων που έγιναν γνωστές ως ‘Μνημόνιο’ και ‘Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα’, δίνει παραδείγματα χαρακτηριστικά του περιεχομένου των μέτρων αυτών και αποπειράται μία σύντομη κριτική θεώρηση της λειτουργίας του ελληνικού συνταγματικού πολιτεύματος μετά την στιγμή της αποκάλυψης ότι δεν μπορεί να συνεχισθεί ως είχε η οικονομική λειτουργία του ελληνικού κράτους. Επιχειρεί επίσης μερικές επισημάνσεις σχετικά τα κρατικής υφής και μορφής κέντρα εξουσίας και τις λεγόμενες “αγορές” ως συγκρουόμενα σε οικουμενικό επίπεδο κέντρα ισχύος. Παρουσιάζει ακόμη μία τροπή που λαμβάνει η θεωρητική νομική και δικαιική μελέτη μέσα στις διαφορετικές από εκείνες των ανθρωπιστικών πολέμων και του πολέμου κατά της διεθνούς ισλαμιστικής τρομοκρατίας συνθήκες της οικονομικής κρίσης και των εξελισσομένων περιστατικών που την αποτυπώνουν .”

Η μετάβαση στη Δημοκρατία και το Σύνταγμα του 1975

Γιώργος Κασιμάτης

Ο καθηγητής Γιώργος Κασιμάτης σκιαγραφεί τη συνταγματική μεταβολή του 1974-1975, αναδεικνύοντας τα βασικά στοιχεία που τη συγκρότησαν και τη σημασία τους για τη διάπλαση της ιστορικής πραγματικότητας που ακολούθησε. Συστατικά στοιχεία της συνταγματικής μεταβολής του 1974 είναι το ιστορικό γεγονός της ειρηνικής και πραγματικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία και οι συνταγματικές βάσεις της τελευταίας που θέσπισε ο συντακτικός νομοθέτης του 1975.

Φρουροί των Βερσαλλιών;

Τάκης Βιδάλης, Δρ. Νομικής

Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας του διερωτάται μήπως μια αποδυνάμωση της νομιμοποίησης που διοχετεύεται σήμερα μονοσήμαντα προς τη Βουλή από το εκλογικό σώμα είναι αναγκαία, σε μια νέα αρχιτεκτονική του πολιτεύματος «μετά» τη μεταπολίτευση, ώστε να εξασφαλισθούν πραγματικά αντίβαρα και να απελευθερωθεί η διακυβέρνηση.