Tag Archives: Πρόστιμα

Επιβολή προστίμου σε τηλεοπτικό σταθμό και μετόχους

ΔΕΕ, απόφαση της 21.10.2010, C-81/09, Ίδρυμα Τύπου

Ελευθερία εγκαταστάσεως – Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων – Εταιρικό δίκαιο – Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ – Ανώνυμη εταιρεία που υπάγεται στον τομέα του Τύπου και της τηλεοράσεως – Εταιρεία και μέτοχος που κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο από 2,5 % – Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από κοινού και εις ολόκληρον»

Επιβολή προστίμου για παράβαση ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας

ΣτΕ (Ολ.) 3031/2008

Δεν αντίκειται στην οικονομική ελευθερία η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2328/1995, η οποία, κατ’ απόκλιση από το κοινό δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών, ορίζει ότι τα διοικητικά πρόστιμα για παραβιάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας επιβάλλονται, από κοινού και σε ολόκληρο, όχι μόνο στην εταιρεία κάτοχο της άδειας τηλεοπτικού σταθμού, αλλά και σε όλους τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερο 2,5% (μειοψ.). Η ίδια διάταξη δεν αντίκειται ούτε προς την πρώτη εταιρική οδηγία 68/151/ΕΟΚ (μειοψ.). Ενόψει της διάστασης απόψεων, διατυπώνεται προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ.