Tag Archives: Tοπικη Αυτοδιοικησ

Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Με τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) καθορίζονται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες ως ο πρώτος και δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα αποτελούν την αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση.