Προκόπιος Παυλόπουλος: Θεσμικά «κληροδοτήματα» της Ρωμαϊκής «Res Publica» στη σύγχρονη Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία. Εκδόσεις Gutenberg, 2023

Στο νέο του αυτό βιβλίο ο Προκόπης Παυλόπουλος επισημαίνει ότι το θεσμικοπολιτικό «DNA» της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας αντλεί ακόμη «γονιδιακές» καταβολές από την «Res Publica» της μετά τον Οκταβιανό Αύγουστο περιόδου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αν αποτιμήσει κανείς, βεβαίως στο επιβαλλόμενο ιστορικό βάθος, τα βασικά στοιχεία του σύγχρονου Κράτους υπό το οργανωτικό σύστημα της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας. Προς αυτή την κατεύθυνση προεξάρχουν τα στοιχεία του νομικού προσώπου του Δημοσίου, ως «επικέντρου» της κρατικής οργάνωσης, και των δύο στενώς συνδεόμενων με την ιδιοσυστασία του θεσμικών οντοτήτων: Του Νόμου, ως μέσου κανονιστικής ρύθμισης των σχέσεων εντός του κοινωνικού συνόλου  και του Δημόσιου Συμφέροντος, ως καθοριστικής σημασίας νομικού υποστρώματος της κρατικής δράσης στο σύνολό της. Οι ως άνω διευκρινίσεις προκαθορίζουν, κατά κάποιο τρόπο, και τα δύο κεφάλαια, τα οποία συνθέτουν την επιχειρούμενη από τον συγγραφέα ανάδειξη ορισμένων καίριων στοιχείων της «κληρονομιάς» που άφησε η «Res Publica» στην σύγχρονη Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία. Στο πρώτο κεφάλαιο καταγράφεται  η ιστορική «ωρίμανση» της «Res Publica».  Στο δε δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται τα «essentialia negotii» του θεσμικού «πυρήνα» της «Res Publica».

 

Καταχώρηση: 16-12-2023     Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + 4 =