Το δικαίωμα ακρόασης στη δίκη του απολυμένου από τη δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 αρεοπαγίτη Αντωνίου Φλώρου στο Συμβούλιο της Επικρατείας: Μία ερμηνευτική προσέγγιση της ΟλΣτΕ 503/1969 υπό το φως των απόρρητων μειοψηφιών.

Θεοδώρα Ντάλλη, Δικηγόρος στον Α.Π., ΜΔΕ στο δημόσιο δίκαιο στις Νομικές Σχολές Πανεπιστημίων Αθηνών και Μπορντώ, Υπ. Δ.Ν.

Η μελέτη προσεγγίζει την απορριπτική απόφαση  του Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση του απολυμένου από τη δικτατορία των συνταγματαρχών αρεοπαγίτη Αντωνίου Φλώρου (ΟλΣτΕ 503/1969), σε σχέση με το δικαίωμα ακρόασης, υπό το φως των μειοψηφιών που καταγράφονται επί του συγκεκριμένου θέματος στα απόρρητα Πρακτικά Διασκέψεως της 28ης Φεβρουαρίου και 1ης Μαρτίου 1969 (ΟλΣτΕ 503/12.3.1969) και δεδομένης της νομολογιακής «στροφής» στις υποθέσεις των είκοσι ενός απολυμένων δικαστικών λειτουργών (ΟλΣτΕ 1811-1831/1969). Σκοπός της ερμηνευτικής αυτής προσέγγισης είναι να αποδείξει το ιστορικό «λάθος» του ΣτΕ στην υπόθεση του αρεοπαγίτη Αντωνίου Φλώρου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 3 =