Περιοδικό “Το Σύνταγμα” – Περιεχόμενα τεύχους 2-3-4/2012

ΤοΣ 2-3-4/2012

Τριπλό Τεύχος

 

Πίνακας Περιεχομένων

Σημείωμα Σύνταξης

 

  1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα, Δημόσιος ακαδημαϊκός έπαινος Καθηγητή Philip Kunig

 

  1. MΕΛΕΤΕΣ

Philip Kunig, Μετατοπίσεις στις λειτουργίες μεταξύ Κράτους και Κοινωνίας: Προκλήσεις για την επιστήμη του Συνταγματικού Δικαίου (μετ. Λ. Ζώρα)

Θεόδωρος Πανάγος, Η κατάσταση των εξαιρετικών περιστάσεων και η νομολογιακή τους προσέγγιση

Γεώργιος Καμπισιούλης, Η ποινική ευθύνη των Υπουργών στην Ελλάδα

 

Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρήστος Δετσαρίδης, Ζητήματα συνταγματικότητας από τους πρόσφατους νομοθετικούς περιορισμούς στην πρόσβαση του φορολογούμενου σε δικαστική προστασία (προσωρινή, κύρια, ένδικα μέσα)

Δημήτριος Ράικος, Η συμβατότητα του κατ’άρθρο 97 παρ.3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3900/2010) δικονομικού απαραδέκτου του ενδίκου μέσου της έφεσης, λόγω μη καταβολής του 50% του οφειλόμενου κατά την πρωτόδικη απόφαση φόρου κ.λπ., με το Σύνταγμα και τις υπερεθνικές διατάξεις που κατοχυρώνουν το δικαίωμα δικαστικής έννομης προστασίας. Σκέψεις με αφορμή την ΣτΕ Ολομ. 1619/2012

Αγγελική Παπαπαναγιώτου-Λέζα, Δίκη-πιλότος και παράβολο. Παρατηρήσεις στην ΣτΕ Ολομ. 601/2012

 

Δ. ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νικόλαος Κ. Κλαμαρής, Η νομιμότητα της εκλογής εκλεγμένου ήδη Προέδρου Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Αντιπρυτάνεως ή Κοσμήτορος Πανεπιστημιακής Σχολής σε θέση «εσωτερικού» μέλους Συμβουλίου Διοικήσεως. Γνωμοδότηση

Χρήστος Δετσαρίδης, Aλλοδαπός – Πολίτης. Μια ιδιότητα που δεν είναι πάντα αυτονόητη (Κριτική προσέγγιση των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων στην εσωτερική συνταγματική τάξη)

Βιργινία Μαντούβαλου, Η απαγόρευση της δουλείας, της υποτέλειας και της αναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Χριστίνα Μ. Ακριβοπούλου/Νίκος Γαρυπίδης, Επανεξετάζοντας την αμεσότητα του δημοψηφίσματος στη θεωρία και την πράξη. Με αφορμή την ανάλυση του «Κώδικα Βέλτιστης Πρακτικής για τα Δημοψηφίσματα» της Επιτροπής της Βενετίας. (Παράρτημα: Επιτροπή της Βενετίας – Κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων)

Γεώργιος Αναγνωσταράς, Τσέχικο Συνταγματικό Δικαστήριο: Η κήρυξη ως αντισυνταγματικής προδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θωμάς Σταυρόπουλος/Ιωάννα Χαρχαλάκη, Bobby vs. Dixon. Τα Miranda Rights και πάλι στο προσκήνιο.

 

Ε. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΔ 1/2012 (Δικονομικά προνόμια του Δημοσίου / Παραγραφή αξιώσεων δημοσίων υπαλλήλων), με παρατ. Μ. Θραψανιώτη

ΣτΕ 978/2012 (Οικισμός Ύδρας – Προστασία πολιτιστικού περιβάλλοντος), με παρατ. Π. Σφηνιαδάκη

ΣτΕ 1207/2012 (Έντοκη επιστροφή φόρου), με παρατ. Π. Πανταζόπουλου

ΣτΕ 460/2013 (Απονομή ιθαγένειας/Εκλογικά δικαιώματα αλλοδαπών), με παρατ. Α.Ν. Δερβιτσιώτη

ΑΠ 3/2012 (Ελευθερία συνεταιρίζεσθαι/Συνδικαλιστική ελευθερία στις ένοπλες δυνάμεις), με παρατ. Σ. Ορφανουδάκη

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Hirsi Jamaa κατά Ιταλίας, με παρατ. Ι. Παπαγεωργίου (Εξωεδαφική εφαρμογή ΕΣΔΑ)

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Σιταρόπουλος και Γιακουμόπουλος κατά Ελλάδας, με παρατ. Μ. Ιωαννίδη (Εκλογικό δικαίωμα εκτός επικρατείας ευρισκομένων εκλογέων)

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, von Hannover κατά Γερμανίας (II), με παρατ. Χ.Μ. Ακριβοπούλου (Τύπος και ιδιωτικότητα – Κριτήρια μεταξύ τους στάθμισης)

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Mouvement raëlien suisse κατά Ελβετίας, με παρατ. Α. Κουσουνή (Ελευθερία της έκφρασης μεταξύ πολιτικού και εμπορικού λόγου)

Ανώτατο Δικαστήριο Ηνωμένων Πολιτειών, Αριζόνα και άλλοι κατά των ΗΠΑ, με παρατ. Χρ. Παπαστυλιανού (Μεταναστευτικό δίκαιο – Δικαιώματα αλλοδαπών)

Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, Απόφαση της 18ης Ιανουαρίου 2012 (Ψυχιατρικός εγκλεισμός – Όρια ιδιωτικοποιήσεων), με παρατ. Δ. Γρανά

Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, Απόφαση της 18ης Ιουλίου 2012 (Αξιοπρεπές ελάχιστο διαβίωσης), με παρατ. Μ. Χατζηπαναγιώτου

Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, Απόφαση της 25ης Ιουλίου 2012 (Εκλογικό δίκαιο – «Αρνητική βαρύτητα της ψήφου»), με παρατ. Λ. Ζώρα

Αυστριακό Συνταγματικό Δικαστήριο, Απόφαση της 14ης Μαρτίου 2012 (Συνταγματική ισχύς Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων), με παρατ. Φ. Σαραντοπούλου

ΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Φιλιππος Κ. Σπυρόπουλος, Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ: Θεμελιώδη Δικαιώματα -Γενικό Μέρος, Θέμις 2012 (Χ.Μ. Ακριβοπούλου)

Σπύρος Βλαχόπουλος, Η κρίση του κοινοβουλευτισμού στον μεσοπόλεμο και το τέλος της Β΄ Ελληνικής Δημοκρατίας το 1935 [Οι θεσμικές όψεις μιας οικονομικής κρίσης], Ευρασία, Αθήνα 2012 (Χ.Μ. Ακριβοπούλου)

P. Dobner/M. Loughlin, The Twilight of Constitutionalism?, Oxford University Press, Oxford/ New York, 2010 (Χ.Μ. Ακριβοπούλου)

Dawn Oliver/ Carlo Fusaro, How Constitutions Change: A Comparative Study, Hart Publishing, Oxford 2011 (Χ.Μ. Ακριβοπούλου)

Jeremy Waldron, The Harm in Hate Speech, Harvard University Press, Cambridge MA, London, 2012 (Χ.Μ. Ακριβοπούλου)

Armin Von Bogdandy and Jürgen Bast (eds.), Principles of European Constitutional Law, Revised Second Edition, Hart Publishing/Verlag CH Beck, Οξφόρδη/ Μόναχο 2010 (Αγγ. Γέροντας)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × five =