Το Σύνταγμα, τεύχος 3/2017, περιεχόμενα

Λέξεις-Κλειδιά:

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα σύνταξης

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ

Μιχαήλ Βηλαράς, Η επίδραση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εθνική συνταγματική τάξη: Σύγκρουση ή συνεργασία;

 

Χριστίνα Μ. Ακριβοπούλου, Τα δικαιώματα στην εθνική και υπερεθνική έννομη τάξη: Ο πλουραλισμός των σύγχρονων δικαιωμάτων και η πολλαπλή τους λειτουργία

 

Κωνσταντίνα Α. Μιχοπούλου, Η εφαρμογή της αρχής της δίκαιης ισορροπίας, κατά τη σύγκρουση του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής με την ελευθερία έκφρασης, ως θεμελιώδης κρατική υποχρέωση

 

Χρήστος Α. Μπαξεβάνης, Το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου υπό το πρίσμα της αρχής της αλληλεγγύης (άρθρο 80 ΣΛΕΕ)

 

  1. B. ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης, Η αποχώρηση Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το ζήτημα της ανάκλησης της γνωστοποίησης της πρόθεσης αποχώρησης ή μπορεί το υπό αποχώρηση Κράτος-μέλος «να αλλάξει γνώμη»;

 

Αντώνης Γ. Καραμπατζός, Υποκατάστατες/εναλλάξιμες υπηρεσίες μεταφορών και εμπόδια εισόδου στην αγορά – Η περίπτωση της Uber. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του United States Court of Appeals for the Seventh Circuit, Ilinois Transportation Trade Association et al. v. City of Chicago and Dan Burgess et al. (7.10.2016)

 

Βασίλειος Ανδρουλάκης, Επτά επισημάνσεις από την αναδιάταξη του δικαστικού χάρτη στη Γαλλία

 

Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

 

Νικολέττα Δ. Κοττά, Η δικονομική Οδηγία 89/665/ΕΟΚ και η ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η ζητούμενη εναρμόνιση με το δίκαιο της ΕΕ)

 

Γ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣτΕ 2252/2017 – Τμήμα ΣΤ’ (Αρχή ισότητας/Επέκταση ευνοϊκής ρύθμισης), με παρατ. Γεωργίου Ν. Γεωργόπουλου

 

ΣτΕ 2350/2017 – Ολομέλεια (Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης – Νομική φύση, αρμοδιότητες, θητεία), με παρατ. Βασίλη Θ. Κονδύλη

 

Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, Απόφαση της 8ης Μαρτίου 2017, 2 BvR 483/17 (Μη κατοχύρωση υποκειμενικού δημόσιου δικαιώματος εισόδου αρχηγών κρατών σε αλλοδαπή επικράτεια/Δικαστικός έλεγχος πράξεων και παραλείψεων της Κυβέρνησης σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής), με παρατ. Τηλέμαχου Σφακιανάκη

 

Δ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Αντώνιος Κουρουτάκης, Δημοψήφισμα στην Καταλονία: Ένα συνταγματικό χρονικό

 

Ε. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Konrad Hesse, Το Σύνταγμα της πολιτικής ενότητας και της πρακτικής εναρμόνισης (Εισαγωγή-μετάφραση Στ.-Ι. Κουτνατζή), Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2017 (Α. Παυλόπουλος)

 

ΣΤ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Αλφαβητικά Ευρετήρια

Αριθμητικά Ευρετήρια