Βιβλιοπαρουσίαση: Σπύρος Βλαχόπουλος, Eυάνθης Χατζηβασιλείου: Διλήμματα της Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας, Εκδόσεις Πατάκη 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 2 =