Σπύρος Βλαχόπουλος, Η δυναμική ερμηνεία του Συντάγματος, Αθήνα: Ευρασία 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα συνταγματικής ερμηνείας, το οποίο όμως δεν είναι νέο και δεν συνδέεται μόνο με την οικονομική κρίση.
Πρέπει να προσαρμόζεται το συνταγματικό κείμενο στις μεταβαλλόμενες νομικές και πραγματικές συνθήκες και, εάν ναι, ποια τα όρια της προσαρμογής αυτής; Μήπως εάν δεχθούμε τη δυνατότητα προσαρμογής του Συντάγματος στις εκάστοτε εξελίξεις, το στερούμε από κάθε κανονιστική εμβέλεια και το υποβιβάζουμε σε απλό καθρέφτη της πραγματικότητας; Μήπως με την αποδοχή ενός ελαστικού και εξελίξιμου συνταγματικού κειμένου, όχι μόνο μετατρέπουμε ουσιαστικά τον δικαστή σε αναθεωρητικό νομοθέτη, αλλά και αφαιρούμε από το Σύνταγμα τη σημαντικότερη ίσως ιδιότητά του, την "αντίσταση" των συνταγματικών ρυθμίσεων στα πρόσκαιρα κελεύσματα των καιρών; Τελικά, μήπως το Σύνταγμα παύει πλέον να είναι αυστηρό και με τον τρόπο αυτόν απεμπολούμε ένα από τα σημαντικότερα γνωρίσματα του συνταγματικού μας πολιτισμού;

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 

Περιεχόμενα

Συντομογραφίες
Προλογικό σημείωμα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τι σημαίνει "δυναμική ερμηνεία του Συντάγματος";
Η δυναμική ερμηνεία στην ελληνική έννομη τάξη
Η δυναμική ερμηνεία στις αλλοδαπές έννομες τάξεις
Η δυναμική ερμηνεία στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ
Πρέπει να ερμηνεύεται το Σύνταγμα με δυναμικό τρόπο;
Τα επιχειρήματα εναντίον της δυναμικής ερμηνείας
Τα επιχειρήματα υπέρ της δυναμικής ερμηνείας
Το πρόβλημα της αρμοδιότητας. Ποιος προσαρμόζει το Σύνταγμα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες;
Ο νομοθέτης
Τα άλλα πολιτειακά όργανα (πλην του δικαστή)
Ο δικαστής
Τα όρια της δυναμικής ερμηνείας του Συντάγματος
Το κύριο όριο: Το γράμμα του Συντάγματος
Τα υπόλοιπα όρια
Παράγοντες που προσδιορίζουν την ένταση της δυναμικής ερμηνείας σε μια έννομη τάξη
ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η προσαρμογή του Συντάγματος στη μεταβολή των εξωνομικών δεδομένων
Η προσαρμογή του Συντάγματος στις οικονομικές συνθήκες, ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης
Η οικονομική κρίση ως δικαιολογητικός παράγοντας για την κατάφαση της συνταγματικότητας περιοριστικών μέτρων
Η οικονομική κρίση ως δικαιολογητικός παράγοντας για την κατάφαση της συνταγματικότητας οικονομικών δραστηριοτήτων
Άλλες περιπτώσεις επιρροής των μεταβαλλόμενων οικονομικών δεδομένων στη νοηματοδότηση των συνταγματικών διατάξεων
Η προσαρμογή του Συντάγματος στις κοινωνικές συνθήκες
Μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή της διαφορετικότητας
Άλλες περιπτώσεις κοινωνικών εξελίξεων
Η προσαρμογή του Συντάγματος στις τεχνολογικές και γενικότερα επιστημονικές εξελίξεις
Οι τεχνολογικές εξελίξεις
Άλλες επιστημονικές εξελίξεις
Η προσαρμογή του Συντάγματος στη μεταβολή των νομικών δεδομένων
Νέα συνταγματικά δεδομένα
Ενωσιακό δίκαιο
Διεθνές δίκαιο και ιδίως Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Κοινή νομοθεσία
Τα δεδομένα του συγκριτικού συνταγματικού δικαίου
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Καταχώρηση: 20-01-2015     Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five − 2 =