Προλεγόμενα των επικείμενων ευρωπαϊκών και αυτοδιοικητικών εκλογών

Θανάσης Γ. Ξηρός, ΔΝ-Δικηγόρος

Με πρωτοβουλίες του που εκδηλώθηκαν, διαδοχικά και κατ’ επανάληψη τις τελευταίες, εβδομάδες, ο κοινός νομοθέτης τροποποίησε και συμπλήρωσε τη νομοθεσία που διέπει τις Ευρωπαϊκές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η κριτική παρουσίαση των νέων ρυθμίσεων, πριν από την πρώτη εφαρμογή τους κατά διπλή εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου, εντοπίζεται σε ζητήματα με έντονο θεωρητικό ενδιαφέρον. Άλλα πάλι, αν και ήταν ήδη γνωστά από το παρελθόν, δεν αντιμετωπίστηκαν. Έτσι, αφέθηκαν να τα τάμει η δικαστική κρίση. Νέα και γνωστά ζητήματα στις επιμέρους παραλλαγές τους συνθέτουν τα προλεγόμενα των επικείμενων Ευρωπαϊκών και αυτοδιοικητικών εκλογών.