Η μονογραφή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής. Κριτήριο της γνησιότητάς τους ή ουσιώδης τύπος της διαδικασίας διαλογής;

Θανάσης Γ. Ξηρός, ΔΝ-Δικηγόρος, Διδάσκων ΕΑΠ

 

Η παράλειψη του δικαστικού αντιπροσώπου να μονογράψει ψηφοδέλτιο και σταυρό προτίμησης αναπληρώνεται, κατά κανόνα, από την καταχώρησή τους στον οικείο πίνακα διαλογής ή στα λοιπά εκλογικά έγγραφα. Έτσι, η μονογραφή αποτελεί κριτήριο διακρίβωσης της γνησιότητας της εκφρασμένης λαϊκής θέλησης. Αναγορεύεται, κατ’ εξαίρεση, σε ουσιώδη τύπο της διαδικασίας διαλογής αποκλειστικά στις γενικές βουλευτικές εκλογές, όταν οι σταυροί προτίμησης δεν μονογράφονται ή δεν αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο ο συνολικός αριθμός τους. Εν προκειμένω, δεν προσμετρώνται στη δύναμη του υποψηφίου, ακόμη και εάν έχουν καταχωρηθεί στον πίνακα διαλογής ή στα λοιπά εκλογικά έγγραφα. (Προδημοσίευση από το περιοδικό Το Σύνταγμα 2016)

————–

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =