Προκόπιος Παυλόπουλος: «Η διαχρονική ‘οφειλή’ της Ευρώπης στην Ελλάδα. Το ‘Δάνειο-Δωρεά’ του Ελληνικού Πολιτισμού», έκδ. Gutenberg, Αθήνα, 2022, σελ. 210

Στο νέο του αυτό σύγγραμμα ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Προκόπιος Παυλόπουλος αναλύει την συμβολή του Ελληνικού Πολιτισμού στην διαμόρφωση του κοινού μας Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, ιδίως μέσ’ από την πορεία του Ελληνικού Πνεύματος ανά τους αιώνες.  Και, καταληκτικώς, αναδεικνύει τους κινδύνους που συνεπάγεται, για τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, η σταδιακή «απομάκρυνσή» του από τις αρχές και τις αξίες της αρχέγονης Ελληνικής Πολιτισμικής Κληρονομιάς του.

Στο πρώτο μέρος του συγγράμματος αναλύεται το πώς το Ελληνικό Έθνος δημιουργήθηκε κυρίως μέσω της Ελληνικής Γλώσσας, εδώ και πάνω από τρεις χιλιετίες, και το πώς η Ελληνική Γλώσσα υπήρξε η βάση του Ελληνικού Πολιτισμού και η απαρχή της Επιστημονικής Σκέψης, άρα των Επιστημών εν γένει.

Στο δεύτερο μέρος εκτίθενται  θέσεις για την επιρροή του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος και του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού  στον δεύτερο πυλώνα του κοινού μας σύγχρονου Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, ήτοι στον Πολιτισμό της Αρχαίας Ρώμης.

Και στο τρίτο μέρος γίνεται εκτενής αναφορά στην «όσμωση» μεταξύ του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, του Πολιτισμού της Αρχαίας Ρώμης και του Βυζαντινού Πολιτισμού, από την οποία «αναδύθηκε» ο τρίτος πυλώνας του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, δηλαδή ο πυλώνας των αρχών και αξιών της Χριστιανικής Διδασκαλίας.

Τέλος, σ’  ένα οιονεί αυτοτελές Επίμετρο αναπτύσσονται ορισμένες σκέψεις για το πώς και γιατί στις μέρες μας ο «παραγκωνισμός» των αρχών και αξιών του κοινού μας Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ασκεί μιαν επικίνδυνη αρνητική επιρροή  στην όλη πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και, συνακόλουθα, της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

 

Καταχώρηση: 04-04-2022     Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + seven =