Category Archives: ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣτΕ (Ολομ) 660/2018 (διδασκαλία θρησκευτικών στο σχολείο)

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε 17μελή του Ολομέλεια (με μειοψηφία πέντε μελών), έκρινε ως αντισυνταγματική την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 2920/13.9.2016) με την οποία ορίζονται τα σχετικά με τη διδασκαλία των θρησκευτικών σε τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Σύμφωνα με την πλειοψηφήσασα άποψη η προσβαλλόμενη απόφαση έρχεται σε αντίθεση… Read More »

ΣτΕ (Τμήμα Γ΄) 470/2018 (σχολεία για προσφυγόπουλα)

Το Γ΄τμήμα του ΣτΕ απέρριψε ως απαράδεκτες τις αιτήσεις  γονέων μαθητών και Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων, τα οποία υποδέχτηκαν προσφυγόπουλα με σκοπό την εκπαίδευσή τους, λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Ιουνίου 2017, με την εξής σύνθεση: Αικ. Σακελλαροπούλου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε… Read More »

Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 67/2018 (αλλαγή ονόματος μη δυαδικού ατόμου)

Το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου απέρριψε, ελλείψει σχετικού θεσμικού πλαισίου κατοχύρωσης των “non binary” (μη δυαδικών ως προς το φύλο) ατόμων ως κατατασσομένων σε μια διακριτή περίπτωση “ταυτότητας φύλου” (επιλογή τρίτης καταχώρισης φύλου), ως νόμω αβάσιμο, το αίτημα κενής καταχώρησης φύλου του αιτούντος στην οικεία ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς του, έκανε όμως δεκτό ως ουσία βάσιμο το αίτημα… Read More »

Το μετέωρο βήμα του δικαστικού ακτιβισμού: η περίπτωση της ΣτΕ (Ολ) 2649/2017

Χαράλαμπος Κουρουνδής, Διδάκτορας Νομικής, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Εισαγωγικές παρατηρήσεις Κατά την περίοδο της σοβούσας οικονομικής κρίσης, η περιουσιακή κατάσταση των ασκούντων δημόσια εξουσία βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Η ratio των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων εντάσσεται διαχρονικά στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των δημόσιων λειτουργών[1], αλλά και της καταπολέμησης ενδεχόμενων κρουσμάτων διαφθοράς και φοροδιαφυγής. Η ισχύουσα νομοθεσία[2] ορίζει τον τρόπο,… Read More »

Η επαναφορά (;) της επεκτατικής μορφής της ισότητας επί ευνοϊκών ρυθμίσεων στη νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας – Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 2252/2017 (ΣΤ’ τμήμα)

Γεώργιος Ν. Γεωργόπουλος, Υπ. Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ, ΜΔΕ, ΜΔΕ, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

 Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Η σχολιαζόμενη απόφαση κλήθηκε να κρίνει την αγωγή προϊσταμένων των τμημάτων ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου ‘Ευαγγελισμός’ (ΝΠΔΔ) με την οποία ζήτησαν να χορηγηθεί και σε αυτούς το πλήρες επίδομα ευθύνης, ύψους 290 € μηνιαίως, το οποίο λαμβάνουν όλοι οι προϊστάμενοι τμήματος στις οργανικές μονάδες του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των άλλων… Read More »

ΣτΕ 85/2016: Επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος «Ίδρυση Εισαγωγικής Κατεύθυν­σης Μουσουλμανικών Σπουδών στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολο­γικής Σχολής

Αριθμός 85/2016 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ω Σ Κ Α Ι  Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ε΄ ________________ Μ Ε Λ Η: Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, Αντ. Ντέμσιας, Σύμβουλος,… Read More »

H αρχή της υπεροχής και οι συνταγματικές αρχές του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου Με αφορμή την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση R (HS2 Action Alliance Ltd) v. Secretary of State for Transport [2014] UKSC 3

Aντώνιος Ε. Κουρουτάκης, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Μεταδιδακτορικός Υπότροφος της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ

*[προδημοσίευση από το περιοδικό “Το Σύνταγμα”] I. Πρόλογος Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιανουάριο του 2012 δημοσίευσε ένα κυβερνητικό έγγραφο με το οποίο παρουσίασε επίσημα τη στρατηγική της για τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης γραμμής τρένου, ταχείας κυκλοφορίας (High Speed 2 ή HS2) που θα ενώνει το Λονδίνο με τις κεντρικές επαρχίες της Αγγλίας (West… Read More »

Ομόφυλα ζευγάρια και οικογενειακού δικαίου δικαιώματα: Σκέψεις από την απόφαση του ΕΔΔΑ «Oliari κ.α. κατά Ιταλίας» (21-10-2015)

Σχόλιο: Αγγελίνα Βλάχου, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Εισαγωγικά Το ΕΔΔΑ, τα τελευταία χρόνια, έχει έρθει πολλές φορές αντιμέτωπο με το νομικό ζήτημα της μη αναγνώρισης από Κράτη-μέλη της Ένωσης δικαιωμάτων οικογενειακού χαρακτήρα στα ομόφυλα ζευγάρια. Η μη ενιαία αντιμετώπιση της ομόφυλης οικογένειας από τους εθνικούς νομοθέτες στο πλαίσιο της Ένωσης, οδηγεί συχνά τους θιγόμενους πολίτες ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο φαίνεται να… Read More »

ΣτΕ 2192/2014: Αναδρομικές μειώσεις συντάξεων στρατιωτικών (σχόλιο)

Χριστίνα Μ. Ακριβοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αρχή Προσφυγών, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ

*(αναδημοσίευση από το περιοδικό Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου)* Με την απόφαση 2192/2014 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε την αναδρομική μείωση συντάξεων στρατιωτικών η οποία επιβλήθηκε με το Ν. 4093/2012 σε ακολουθία αντίστοιχων μειώσεων που επιβλήθηκαν στις αποδοχές των μελών των ενόπλων δυνάμεων,ως αντίθετη: α. στον ειδικό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων και της αποστολής τους για… Read More »

H εφαρμογή της αρχής ne bis in idem στην περίπτωση σωρευτικής επιβολής  διοικητικών κυρώσεων - Με αφορμή  την απόφαση ΣτΕ 1091/2015

Ευγενία Πρεβεδούρου, Αν Καθηγήτρια, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Τα τρία κριτήρια Engel εφαρμόζονται και στο ρυθμιστικό πεδίο της αρχής ne bis in idem. Είτε πρόκειται για σώρευση ποινικών και διοικητικών κυρώσεων είτε διοικητικών και μόνο κυρώσεων, θα πρέπει να εξετάζεται αν οι τελευταίες, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, έχουν οιονεί ποινική φύση, οπότε εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αρχής ne bis in idem.… Read More »

Παρατηρήσεις στις αποφάσεις ΣτΕ 137/2015 και ΣτΕ 99/2015 (νομιμότητα της συμμετοχής δικαστικών λειτουργών στις Επιτροπές για την επίλυση Δασικών Αμφισβητήσεων)

Παναγιώτης Σ. Καποτάς, Δικηγόρος Πατρών, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου ΕΚΠΑ, ΜΔΕ Δασολογίας ΑΠΘ. ΜΔΕ Φιλοσοφίας Πανεπιστήμιου Πατρών, Υπότροφος ΙΚΥ - Υποψήφιος Διδάκτορας Πολυτεχνείου Κρήτης, Επισκέπτης Ερευνητής New York Fordham University School of Law (pkapotas@isc.tuc.gr)

(αναδημοσίευση από το περιοδικό Περιβάλλον και Δϊκαιο 1/2015) 1. Εισαγωγή Με τις υπό σχολιασμό με αριθμό 99/2015 και 137/2015 αποφάσεις του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Δικαστήριο κλήθηκε, να κρίνει αιτήσεις ακύρωσης πολιτών κατά αποφάσεων της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Πειραιά και Χανίων, σχετικά με τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δασικής… Read More »

Η παράλειψη της διοίκησης να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ως πεδίο εφαρμογής των «διευρυμένων εξουσιών» του διοικητικού δικαστή – Σκέψεις για την ΣτΕ (Ολομ.) 4003/2014

Κωνσταντίνος Γώγος, Αν. Καθηγητής, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Με την απόφαση 4003/2014 της Ολομέλειας το ΣτΕ παρενέβη στο σύστημα φορολόγησης των ακινήτων ακυρώνοντας την παράλειψη της διοίκησης να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές τιμές στις μειώσεις των εμπορικών αξιών που επήλθαν ως συνέπεια της κρίσης. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η προσπάθεια συνταγματικής θεμελίωσης στην απόφαση αυτή των «διευρυμένων εξουσιών» του ακυρωτικού δικαστή, ιδίως για προσωρινή αποχή… Read More »

Η επαγγελματική δραστηριότητα των δικηγόρων υπό το πρίσμα του Συνταγματικού και Ευρωπαϊκού-Ενωσιακού Δικαίου Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 3154/2014 Απόφαση του ΣτΕ

Αναστάσιος Γρ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Α.Π.Θ.

[Αναδημοσίευση από το περιοδικό «συνηγοροσ» τ. 108/2014, σελ. 28-30] Ι. Εισαγωγή Η υπ’ αριθμ. 3154/2014 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μας παρέχει το έναυσμα να εκφράσουμε ορισμένες σκέψεις, γύρω από τα εξής, μείζονος σημασίας, θέματα με τα οποία ασχολήθηκε: πρώτον, αναφορικά με τα ζητήματα της επαγγελματικής ελευθερίας των δικηγόρων, δεύτερον, αναφορικά με την σχέση του… Read More »

Η ΑΡΧΗ «ne bis in idem» με αφορμή την με αριθμό 1741/2015 Απόφαση Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αντώνης Αργυρός

Η ΑΡΧΗ «ne bis in idem» με αφορμή την με αριθμό 1741/2015 Απόφαση Ολομέλειας  του Συμβουλίου της Επικρατείας Μελέτη ΑΝΤΩΝΗ Π.ΑΡΓΥΡΟΥ   ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την με αριθμό 1741/2015 απόφασή της, έκρινε ότι δεν προσκρούει στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, αλλά ούτε στις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης… Read More »

Τεχνικές αποφυγής του ακυρωτικού ελέγχου στο πεδίο της ιδιωτικοποίησης δημόσιων επιχειρήσεων

Ελένη Λάππα, Yπ. διδ. Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ

[Προδημοσίευση από το περιοδικό “Το Σύνταγμα”, 2/2015] Το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την πρόσφατη νομολογία του (ΟλΣτΕ 1906, 1909, 2179, 2180, 2182, 2184, 2189/2014) απέφυγε να ελέγξει τις πράξεις ιδιωτικοποίησης δημόσιων επιχειρήσεων ΕΥΑΘ Α.Ε., ΟΛΠ Α.Ε., ΟΛΘ Α.Ε., ΔΕΠΑ Α.Ε., ΟΠΑΠ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., απορρίπτοντας το σύνολο των αιτήσεων ακύρωσης που ασκήθηκαν ενώπιόν του… Read More »