Category Archives: ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γερουσία: εγγύηση ή επιβάρυνση

Αλέξανδρος Δοξαστάκης, Προπτυχιακός Φοιτητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Πριν από λίγους μήνες η εξαγγελλία εκ μέρους του Πρωθυπουργού της πρόθεσης της Κυβέρνησης να δρομολογήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την αναθεώρηση του ισχύοντος Συντάγματος οδήγησε στην ανάπτυξη ενός διαλόγου με τη συμμετοχή νομικών, πολιτικών και όχι μόνο σχετικά με τις διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν, εκείνες που πρέπει να παραμείνουν ως έχουν και τους… Read More »

ΛΗΘΗ/LETHE: The Right to be Forgotten

Eleftherios Karchimakis, L.L.B Candidate, University of Athens, Law school (Greece).

I. Introduction Throughout history, humans ached for a chance to make a new beginning, to forget  past misgivings  and be forgotten. In Greek mythology, Lethe,  was the mythological ancient Greek river of the underworld which offered the opportunity to any soul to forget about its previous life, and erase the memory of its existence from… Read More »

Εφαρμόζοντας την Παρένθετη Μητρότητα στη Δημοκρατία της Κύπρου

Παναγιώτης Γιαννακάς, Φοιτητής Κυπριακού Δικαίου στο European University Cyprus

Μέσα από την εξιστόρηση μιας αληθινής ιστορίας στις ΗΠΑ και στην οποία τα πάντα πήγαν «στραβά», ακατάλληλοι γονείς, ακατάλληλη παρένθετη μητέρα, μια ιδιωτική συμφωνία και ένα γραφείο μεσολάβησης που λειτουργούσε στα πλαίσια εμπορικής επιχείρησης, δηλαδή ένα μείγμα και μια σειρά από γεγονότα που η ανάγνωσή τους σίγουρα προκαλεί συναισθηματική ένταση, αναδεικνύεται η καταλληλότερη βάση για… Read More »

Ραδιοτηλεοπτικές άδειες: το χρονικό του παράνομου καθεστώτος

Αθηνά Σχινά, Φοιτήτρια ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών

Είκοσι πέντε και παραπάνω έτη μετά την έκδοση του νόμου που για πρώτη φορά εισήγαγε ρυθμίσεις σχετικά με την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, το ελληνικό κράτος ηθελημένα ή μη απέτυχε να τηρήσει τις ουσιαστικές εγγυήσεις του άρθρου 15 Συντ. και λειτούργησε σε ένα καθεστώς «ανεκτής παρανομίας». Στο νεφελώδες αυτό τοπίο προσπάθησε να δώσει τέλος η υπό την… Read More »

The price of justice – Financial crisis and judges

Η εργασία προσεγγίζει την οικονομική κρίση στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της απονομής της δικαιοσύνης και των εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων και εξετάζει πώς επηρεάζεται επακολούθως η κοινωνία.       The essay deals with the way the financial crisis has affected the Greek justice system in relation to judicial decisions, as well as the subsequent… Read More »

Η ιδέα του Ιμμάνουελ Καντ περί κοσμοπολιτικού δικαίου και η ιστορική, θεσμική και λειτουργική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συγκλίσεις και αποκλίσεις

Γεώργιος Ζιώγας, Φοιτητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στο φιλοσοφικό σχεδίασμα "Προς την αιώνια ειρήνη" (1795), ο Ιμμάνουελ Καντ αποτύπωσε το πολιτικό του όραμα σχετικά με την ανάδειξη μίας παγκόσμιας συνομοσπονδίας κυρίαρχων κρατών. O βαθμός πολιτικής και θεσμικής ολοκλήρωσής της αντανακλάται στο μέτρο του σεβασμού με τον οποίο αυτή αντιμετωπίζει τα προτάγματα του κοσμοπολιτικού δικαίου. Στο πέρασμα των δύο αιώνων που ακολούθησαν την… Read More »

Μια απόπειρα προσέγγισης του δικαιώματος ίδρυσης και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα

Αλέξανδρος Κριτσίκης, Δικηγόρος, ΠΜΣ, ΥπΔιδ. ΔΠΘ

Η ύπαρξη των κομμάτων είναι απαραίτητη προκειμένου να πραγματωθεί η πολιτική ελευθερία στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Το άρθρο εξετάζει το συνταγματικό δικαίωμα στην ίδρυση και λειτουργία κομμάτων (άρθρο 29 παρ. 1, εδ. α Συντάγματος). 

Η αντισυνταγματικότητα της Σαρία στην ελληνική έννομη τάξη

H εφαρμογή της Σαρία θεωρείται αντισυνταγματική, ενώ ταυτόχρονα οι επικαλούμενοι λόγοι υπέρ της εφαρμογής της φαίνεται να μην ακολουθούν τις σύγχρονες εξελίξεις στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Προβάλλει, επομένως, αναγκαίο να πάψει η εφαρμογή της Σαρία και να ισχύσει σε όλη την ελληνική επικράτεια και για όλους τους Έλληνες πολίτες το ελληνικό δίκαιο. Αν εξάλλου,… Read More »

Reproductive Tourism in Europe: Legal and Ethical Issues The cases of Sweden and Greece

Pikramenou Nikoletta, European Master in Human Rights and Democratisation

Reproductive tourism refers to the travelling of citizens from their country of residence to another country in order to receive fertility treatment through assisted reproductive technology (ART). In Europe, the reasons why people seek reproductive treatments outside their national boundaries are diverse but mainly because regulations differ a lot among countries. The legislations concerning ART… Read More »

Η ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης – Συγκριτική προσέγγιση

Αλέξανδρος Πασιατάς, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, ΔΠΘ

Σε ένα δημοκρατικό και φιλελεύθερο κράτος η άσκηση εξουσίας σημαίνει την ταυτόχρονη ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους των κυβερνώντων, καθώς και την παράλληλη αποδοχή της ευθύνης που τους βαραίνει για όλες τις πράξεις και τις παραλείψεις τους. Η ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης ανάγεται έτσι σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του συνταγματικού δικαίου. Στην παρούσα… Read More »