Category Archives: ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

The price of justice – Financial crisis and judges

Η εργασία προσεγγίζει την οικονομική κρίση στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της απονομής της δικαιοσύνης και των εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων και εξετάζει πώς επηρεάζεται επακολούθως η κοινωνία.       The essay deals with the way the financial crisis has affected the Greek justice system in relation to judicial decisions, as well as the subsequent… Read More »

Η ιδέα του Ιμμάνουελ Καντ περί κοσμοπολιτικού δικαίου και η ιστορική, θεσμική και λειτουργική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συγκλίσεις και αποκλίσεις

Γεώργιος Ζιώγας, Φοιτητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στο φιλοσοφικό σχεδίασμα "Προς την αιώνια ειρήνη" (1795), ο Ιμμάνουελ Καντ αποτύπωσε το πολιτικό του όραμα σχετικά με την ανάδειξη μίας παγκόσμιας συνομοσπονδίας κυρίαρχων κρατών. O βαθμός πολιτικής και θεσμικής ολοκλήρωσής της αντανακλάται στο μέτρο του σεβασμού με τον οποίο αυτή αντιμετωπίζει τα προτάγματα του κοσμοπολιτικού δικαίου. Στο πέρασμα των δύο αιώνων που ακολούθησαν την… Read More »

Μια απόπειρα προσέγγισης του δικαιώματος ίδρυσης και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα

Αλέξανδρος Κριτσίκης, Δικηγόρος, ΠΜΣ, ΥπΔιδ. ΔΠΘ

Η ύπαρξη των κομμάτων είναι απαραίτητη προκειμένου να πραγματωθεί η πολιτική ελευθερία στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Το άρθρο εξετάζει το συνταγματικό δικαίωμα στην ίδρυση και λειτουργία κομμάτων (άρθρο 29 παρ. 1, εδ. α Συντάγματος). 

Η αντισυνταγματικότητα της Σαρία στην ελληνική έννομη τάξη

H εφαρμογή της Σαρία θεωρείται αντισυνταγματική, ενώ ταυτόχρονα οι επικαλούμενοι λόγοι υπέρ της εφαρμογής της φαίνεται να μην ακολουθούν τις σύγχρονες εξελίξεις στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Προβάλλει, επομένως, αναγκαίο να πάψει η εφαρμογή της Σαρία και να ισχύσει σε όλη την ελληνική επικράτεια και για όλους τους Έλληνες πολίτες το ελληνικό δίκαιο. Αν εξάλλου,… Read More »

Reproductive Tourism in Europe: Legal and Ethical Issues The cases of Sweden and Greece

Pikramenou Nikoletta, European Master in Human Rights and Democratisation

Reproductive tourism refers to the travelling of citizens from their country of residence to another country in order to receive fertility treatment through assisted reproductive technology (ART). In Europe, the reasons why people seek reproductive treatments outside their national boundaries are diverse but mainly because regulations differ a lot among countries. The legislations concerning ART… Read More »

Η ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης – Συγκριτική προσέγγιση

Αλέξανδρος Πασιατάς, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, ΔΠΘ

Σε ένα δημοκρατικό και φιλελεύθερο κράτος η άσκηση εξουσίας σημαίνει την ταυτόχρονη ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους των κυβερνώντων, καθώς και την παράλληλη αποδοχή της ευθύνης που τους βαραίνει για όλες τις πράξεις και τις παραλείψεις τους. Η ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης ανάγεται έτσι σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του συνταγματικού δικαίου. Στην παρούσα… Read More »

Το φαινόμενο των κυβερνητικών πράξεων και οι προβολές του στο διεθνές δίκαιο

Ιωάννα Πέρβου,  Φοιτήτρια Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (Δ.Π.Θ.), LL.M. (Cantab), MBA (ACT).

Το φαινόμενο των κυβερνητικών πράξεων έχει απασχολήσει τη θεωρία και τη νομολογία ήδη από τον 19ο αιώνα. Ως κυβερνητικές πράξεις ορίζονται οι πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας που περιβάλλονται με δικαστική ασυλία, επειδή ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Η ιδιαιτερότητά τους αυτή να μην υπάγονται σε δικαστικό έλεγχο τις καθιστά ιδιαίτερα γοητευτικές για τους μελετητές… Read More »

Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων υπό τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις

Αργυρόπουλος Γιώργος, ασκούμενος Δικηγόρος, μεταπτυχιακός φοιτητής Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Νομικής Δ.Π.Θ.

Ιστορική εξέλιξη του θεσμού και ορισμός δημοσίου υπαλλήλου Με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 1911 θεσπίσθηκε η συνταγματική εγγύηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων ως ένα ισχυρό αντίβαρο στην κομματική φαυλοκρατία και ασυδοσία, που επικρατούσε μέχρι τότε, σχετικά με τους διορισμούς και τις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Με εισήγηση του Ελευθερίου Βενιζέλου κατέστη δυνατό να… Read More »

Το φαινόμενο των κυβερνητικών πράξεων και οι προβολές του στο διεθνές δίκαιο

Ιωάννα Πέρβου, Φοιτήτρια Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (Δ.Π.Θ.), LL.M. (Cantab), MBA (ACT)

Το φαινόμενο των κυβερνητικών πράξεων επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή τις πολεμικές επανορθώσεις για τη σφαγή του Διστόμου. Η παρούσα μελέτη εξετάζει το φαινόμενο των κυβερνητικών πράξεων εστιάζοντας στην ελληνική έννομη τάξη και θεωρία. Περαιτέρω, αναλύει τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στέκεται ιδιαίτερα στην εκτέλεση κατά αλλοδαπού δημοσίου και ερευνά τη σχέση που… Read More »

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου: (Αντι;)Συνταγματικές λύσεις σε περίοδο κρίσης

Βασίλειος Νάιντος, Προπτυχιακός Φοιτητής, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Σήμερα, παρατηρείται όλο και περισσότερο το φαινόμενο της παράκαμψης της Βουλής, ως του κατά κανόνα κύριου παράγοντα της νομοθετικής λειτουργίας, και της έκδοσης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πράξεων νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος). Μάλιστα το 2012 εκδόθηκαν 28 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έναντι 67 τυπικών νόμων. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ακριβώς… Read More »

Τα προνόμια του δημοσίου στη διοικητική δίκη

Κουφογιαννίδης Γ. Βασίλειος, Πάρεδρος Διοικητικού Πρωτοδικείου

O έλληνας νοµοθέτης έχει αποδώσει στο ∆ηµόσιο (και στα νοµικά πρόσωπα που εξοµοιώνονται µε αυτό) διάφορα ουσιαστικά, διαδικαστικά και δικονοµικά προνόµια τα οποία, στις δίκες όπου είναι διάδικος, το καθιστούν σε ευνοϊκότερη θέση έναντι του ιδιώτη αντιδίκου του. Η έρευνα εστιάζει στα προνόµια που απολαµβάνει το ∆ηµόσιο στη διοικητική δίκη, δηλαδή στο πλαίσιο εκδίκασης διαφοράς… Read More »

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ως μηχανισμός συγκέντρωσης του ελέγχου της συνταγματικότητας

Ευθυμία Παπαδοπούλου, Σπουδάστρια ΕΣΔΙ, Φοιτήτρια ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Α.Π.Θ. / Μαγδαληνή Σελβεσάκη, Δικηγόρος, Φοιτήτρια ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Α.Π.Θ.

Οι αποφάσεις που έχει εκδώσει το ΑΕΔ για την άρση της αμφισβήτησης ως προς την ουσιαστική (αντι)συνταγματικότητα διάταξης τυπικού νόμου δεν ξεπερνούν, από το έτος έναρξης της λειτουργίας του έως και σήμερα, κατά μέσο όρο τη μία το χρόνο. Η στάση του Ειδικού αυτού Δικαστηρίου ως προς την κρίση του επί του παραδεκτού φαίνεται να… Read More »

Έγκλημα μίσους: Μια κριτική φεμινιστική προσέγγιση

Μαριάνθη – Ελένη Διαμαντοπούλου, Φοιτήτρια Νομικής ΑΠΘ

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια απόπειρα να σκιαγραφηθεί η έννοια του εγκλήματος μίσους, η οποία παίζει νευραλγικό ρόλο στην άσκηση πολιτικής στα σύγχρονα καπιταλιστικά κράτη, καθώς και μια κριτική προσέγγιση του θεσμού, τόσο μέσα από μια  συγκριτική ανάλυση της εφαρμογής του στο εξωτερικό, όσο και μέσα από την επιλεκτική παράθεση απόψεων της θεωρίας διεθνώς, που… Read More »

Gender identities and the experession of gendered self in the context of european law: the case of trans people

Dimitra Gamba, Graduate of Law School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Prompted by the movie “boys don’t cry”, which was screened for the course “law and cinema” (Instructor: Lina Papadopoulou) and which deals with the true story of Bradon Teena, a female-to-male trans, this paper deals with the institutionalization of equal treatment and human rights in the european law and, in particular, the treatment of trans people by … Read More »